KURSY STRZELECKIE

Nasza oferta szkoleniowa

Biorąc udział w naszych kursach masz możliwość doskonalenia swoich umiejętności , niezależnie od poziomu zaawansowania. Ofertę tą kierujemy głównie do osób posiadających własną broń. Wiedza, którą przekazujemy jest przede wszystkim praktyczna i oparta na realiach naszej codziennej rzeczywistości. Nie prowadzimy kursów typu „komandos” i nie mydlimy oczu Naszym Klientom bajkami o strzelaniach rodem z filmów akcji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie wyniesione ze służb mundurowych i jako cel stawiamy sobie przede wszystkim bezpieczeństwo i maksymalną praktyczność. Każde zajęcia różnią się od siebie – ich poziom zawsze dostosowujemy do grupy, którą szkolimy i dbamy, aby każdy z Naszych Kursantów wyniósł z nich maksymalną dawkę wiedzy i umiejętności. Na naszych kursach to TY jesteś najważniejszy.
Poniżej prezentujemy dostępną ofertę kursową. Serdecznie zapraszamy i pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Nasze szkolenia

Pierwszy kontakt

Kurs dla osób, które nigdy wcześniej nie miały okazji trzymać broni w rękach – krok po kroku

Ilość osób w grupie szkoleniowej: 5
Czas trwania: ok. 2-3 h
Cena za kurs: 300 zł
+ opłata za wstęp na strzelnicę (w zależności od miejsca szkolenia)


To szkolenie jest przeznaczone dla osób całkowicie początkujących, które nigdy wcześniej nie miały broni w ręku i chciałyby zdobyć podstawową wiedzę z zakresu broni palnej i strzelectwa. Celem tego szkolenia jest nauczenie absolutnych podstaw strzelectwa sportowego oraz niektórych elementów strzelania dynamicznego. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję brać udział w pokazie, omówieniu teoretycznym oraz praktycznym treningu strzeleckim pod okiem doświadczonych instruktorów.


Jeżeli szukasz czegoś więcej niż zwykłego strzelania na strzelnicy to jest to kurs dla Ciebie!

W trakcie kursu realizowane są następujące bloki tematyczne:
– Zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią;
– Działanie broni krótkiej (oparte na platformie pistoletu GLOCK), działanie broni długiej (oparte na platformie typu AR-15 lub AK) oraz działanie strzelby gładkolufowej (Mossberg);
– Postawa strzelecka i chwyt broni;
– Praca na przyrządach celowniczych – zgrywanie przyrządów lub praca z kolimatorem;
– Praca na języku spustowym;
– Kontrola oddechu podczas strzelania

Warunki uczestnictwa:
W kursie może wziąć udział każda osoba, która chce poznać „od zera” czym jest strzelectwo. Jest to szkolenie dla osób bez żadnego doświadczenia (nawet bez wcześniejszej styczności z bronią).

Co zabrać na kurs:
– Wygodny strój (adekwatny do warunków atmosferycznych);
– Spodnie z szerokimi szlufkami, w których zmieści się pas taktyczny.


Z czego będziesz strzelać?
Podczas kursu będzie okazja do strzelania z następujących rodzajów broni:
– Pistolet bocznego zapłonu .22 LR (np. Margolin lub Browning) 25 szt. amunicji;
– Pistolet centralnego zapłonu 9×19 mm Luger (np. Glock, Walther, CZ itd.) 20 szt. amunicji;
– Karabin bocznego zapłonu .22 LR ( np. Walther lub Vostok) 25 szt. amunicji;
– Karabin centralnego zapłonu .223 REM lub 5,45x39mm (np. AR-15 lub AK) 10 szt. amunicji
– Strzelba gładkolufowa typu shotgun (Mossberg) 10 szt. amunicji.

Pistolet ALFA

Podstawowy kurs strzelecki z broni krótkiej.

Czas trwania kursu: ok. 4h
Ilość osób w grupie szkoleniowej: 5
Cena z własną bronią: 400 zł
Cena z naszą bronią: 700 zł
+ opłata za wstęp na strzelnicę (w zależności od miejsca szkolenia)

Kurs ten jest przeznaczony dla osób początkujących, które chcą nauczyć się podstaw posługiwania się bronią krótką w sposób dynamiczny i miały już wcześniej kontakt z bronią (lub posiadają pozwolenie na broń). Szkolenie ma na celu wdrożenie uczestników do tematyki obrony koniecznej przy użyciu broni palnej oraz zagadnień strzelectwa bojowego.

W trakcie kursu realizowane są następujące bloki tematyczne:
– Zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią;
– Budowa i działanie broni krótkiej (oparte na platformie pistoletu GLOCK);
– Postawa strzelecka i chwyt broni;
– Praca na przyrządach celowniczych – zgrywanie przyrządów lub praca z kolimatorem;
– Praca na języku spustowym;
– Kontrola oddechu podczas strzelania
– Dobywanie broni (ciąg kaburowy);
– Wdrożenie pracy na broni – wymiana magazynków;
– Wprowadzenie tematyki zasad obrony koniecznej z uwzględnieniem obecnego stanu prawnego.

Warunki uczestnictwa:
W kursie może wziąć udział każda osoba, która miała w przeszłości kontakt z bronią i potrafi się nią posługiwać w podstawowym zakresie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Co zabrać na kurs:
– Wygodny strój (adekwatny do warunków atmosferycznych) – najlepiej taki, który używamy na strzelnicy lub gdy nosimy przy sobie broń;
Dla uczestników bez własnej broni:
– Spodnie z szerokimi szlufkami, w których zmieści się pas taktyczny.
Dla uczestników z własną bronią:
– Pistolet;
– Pas główny z kaburą i podwójną ładownicą;
– Dwa magazynki;
– Ochronniki słuchu;
– Ochronniki wzroku.
– 150 szt. amunicji;
– Legitymacja posiadacza broni.

Pistolet BRAVO

Średnio zaawansowany kurs strzelecki z broni krótkiej.

Czas trwania kursu: ok. 4h
Ilość osób w grupie szkoleniowej: 5
Cena z własną bronią: 600 zł
Cena z naszą bronią: 900 zł
+ opłata za wstęp na strzelnicę (w zależności od miejsca szkolenia)

Kurs ten jest przeznaczony dla osób znających już podstawy posługiwania się bronią krótką. Szkolenie ma na celu kontynuowanie praktycznego zastosowania broni krótkiej w obronie koniecznej a także rozwijanie poznanych wcześniej umiejętności z zakresu strzelectwa bojowego.

W trakcie kursu realizowane są następujące bloki tematyczne:
– Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią oraz podstaw strzelectwa bojowego;
– Praca na broni – taktyczna wymiana magazynków i usuwanie zacięć;
– Wykorzystywanie zmiennych postaw strzeleckich z zastosowaniem przesłon.

Warunki uczestnictwa:
W kursie może wziąć udział osoba, która odbyła uprzednio szkolenie na poziomie ALFA lub prezentuje opisany w nim poziom umiejętności.

Co zabrać na kurs:
– Wygodny strój (adekwatny do warunków atmosferycznych) – najlepiej taki, który używamy na strzelnicy lub gdy nosimy przy sobie broń;
Dla uczestników bez własnej broni:
– Spodnie z szerokimi szlufkami, w których zmieści się pas taktyczny.
Dla uczestników z własną bronią:
– Pistolet;
– Pas główny z kaburą i podwójną ładownicą;
– Dwa magazynki;
– Ochronniki słuchu;
– Ochronniki wzroku.
– 200 szt. amunicji;
– Legitymacja posiadacza broni.

Pistolet CHARLIE

Zaawansowany kurs strzelecki z broni krótkiej.

Czas trwania kursu: ok. 4h
Ilość osób w grupie szkoleniowej: 5
Cena z własną bronią: 600 zł
Cena z naszą bronią: 900 zł
+ opłata za wstęp na strzelnicę (w zależności od miejsca szkolenia)

Kurs ten jest przeznaczony dla osób posługujących się bronią krótką w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym. W szkoleniu tym, oprócz doskonalenia wcześniej zdobytych umiejętności, wdrażane są techniki strzelania dynamicznego – w ruchu, z częstą wymuszoną zmianą pozycji strzeleckich przy konieczności pracy na broni (zacięcia, wymiany magazynków) oraz rażeniem kilku celów (z elementami identyfikacji swój – obcy)

W trakcie kursu realizowane są następujące bloki tematyczne:
– Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią oraz podstaw strzelectwa bojowego;
– Strzelanie w trakcie przemieszczania się w różnych kierunkach;
– Prowadzenie ognia z wymuszonych pozycji strzeleckich, również z wykorzystaniem przesłon;
– Praca na broni pod presją czasu – wymiana magazynków oraz usuwanie zacięć

Warunki uczestnictwa:
W kursie może wziąć udział osoba, która odbyła uprzednio szkolenie na poziomie BRAVO lub prezentuje opisany w nim poziom umiejętności.

Co zabrać na kurs:
– Wygodny strój (adekwatny do warunków atmosferycznych) – najlepiej taki, który używamy na strzelnicy lub gdy nosimy przy sobie broń;
Dla uczestników bez własnej broni:
– Spodnie z szerokimi szlufkami, w których zmieści się pas taktyczny.
Dla uczestników z własną bronią:
– Pistolet;
– Pas główny z kaburą i podwójną ładownicą;
– Dwa magazynki;
– Ochronniki słuchu;
– Ochronniki wzroku.
– 200 szt. amunicji;
– Legitymacja posiadacza broni.

Karabin ALFA

Podstawowy kurs strzelecki z broni długiej.

Czas trwania kursu: ok. 4h
Ilość osób w grupie szkoleniowej: 5
Cena z własną bronią: 400 zł
Cena z naszą bronią: 700 zł
+ opłata za wstęp na strzelnicę (w zależności od miejsca szkolenia)

Kurs ten jest przeznaczony dla osób początkujących, które chcą nauczyć się podstaw posługiwania się bronią długą w sposób dynamiczny i miały już wcześniej kontakt z bronią (lub posiadają pozwolenie na broń). Szkolenie ma na celu wdrożenie uczestników do tematyki obrony koniecznej przy użyciu broni palnej oraz zagadnień strzelectwa bojowego.

W trakcie kursu realizowane są następujące bloki tematyczne:
– Zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią;
– Budowa i działanie broni długiej (oparte na platformie karabinka AR-15/AK);
– Postawa strzelecka i chwyt broni;
– Praca na przyrządach celowniczych – zgrywanie przyrządów lub praca z kolimatorem;
– Praca na języku spustowym;
– Kontrola oddechu podczas strzelania;
– Wdrożenie pracy na broni – wymiana magazynków;
– Praca na bezpieczniku;
– Wprowadzenie tematyki zasad obrony koniecznej z uwzględnieniem obecnego stanu prawnego.

Warunki uczestnictwa:
W kursie może wziąć udział każda osoba, która miała w przeszłości kontakt z bronią i potrafi się nią posługiwać w podstawowym zakresie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Co zabrać na kurs:
– Wygodny strój (adekwatny do warunków atmosferycznych) – najlepiej taki, który używamy na strzelnicy lub gdy nosimy przy sobie broń;
Dla uczestników bez własnej broni:
– Spodnie z szerokimi szlufkami, w których zmieści się pas taktyczny.
Dla uczestników z własną bronią:
– Karabinek;
– Pas główny z podwójną ładownicą;
– Pas jednopunktowy/dwupunktowy
– Dwa magazynki;
– Ochronniki słuchu;
– Ochronniki wzroku.
– 100 szt. amunicji;
– Legitymacja posiadacza broni.

Karabin BRAVO

Średnio zaawansowany kurs strzelecki z broni długiej.

Czas trwania kursu: ok. 4h
Ilość osób w grupie szkoleniowej: 5
Cena z własną bronią: 600 zł
Cena z naszą bronią: 900 zł

+ opłata za wstęp na strzelnicę (w zależności od miejsca szkolenia)

Kurs ten jest przeznaczony dla osób znających już podstawy posługiwania się bronią długą. Szkolenie ma na celu kontynuowanie praktycznego zastosowania broni długiej w obronie koniecznej a także rozwijanie poznanych wcześniej umiejętności z zakresu strzelectwa bojowego.

W trakcie kursu realizowane są następujące bloki tematyczne:
– Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią oraz podstaw strzelectwa bojowego;
– Praca na broni – taktyczna wymiana magazynków i usuwanie zacięć;
– Wykorzystywanie zmiennych postaw strzeleckich z zastosowaniem przesłon.

Warunki uczestnictwa:
W kursie może wziąć udział osoba, która odbyła uprzednio szkolenie na poziomie ALFA lub prezentuje opisany w nim poziom umiejętności.

Co zabrać na kurs:
– Wygodny strój (adekwatny do warunków atmosferycznych) – najlepiej taki, który używamy na strzelnicy lub gdy nosimy przy sobie broń;
Dla uczestników bez własnej broni:
– Spodnie z szerokimi szlufkami, w których zmieści się pas taktyczny.
Dla uczestników z własną bronią:
– Karabinek;
– Pas główny z podwójną ładownicą;
– Pas jednopunktowy/dwupunktowy
– Dwa magazynki;
– Ochronniki słuchu;
– Ochronniki wzroku.
– 150 szt. amunicji;
– Legitymacja posiadacza broni.

Karabin CHARLIE

Zaawansowany kurs strzelecki z broni długiej.

Czas trwania kursu: ok. 4h
Ilość osób w grupie szkoleniowej: 5
Cena z własną bronią: 600 zł
Cena z naszą bronią: 900 zł
+ opłata za wstęp na strzelnicę (w zależności od miejsca szkolenia)

Kurs ten jest przeznaczony dla osób posługujących się bronią długą w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym. W szkoleniu tym, oprócz doskonalenia wcześniej zdobytych umiejętności, wdrażane są techniki strzelania dynamicznego – w ruchu, z częstą wymuszoną zmianą pozycji strzeleckich przy konieczności pracy na broni (zacięcia, wymiany magazynków) oraz rażeniem kilku celów (z elementami identyfikacji swój – obcy)

W trakcie kursu realizowane są następujące bloki tematyczne:
– Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią oraz podstaw strzelectwa bojowego;
– Strzelanie w trakcie przemieszczania się w różnych kierunkach;
– Prowadzenie ognia z wymuszonych pozycji strzeleckich, również z wykorzystaniem przesłon;
– Praca na broni pod presją czasu – wymiany magazynków oraz usuwanie zacięć

Warunki uczestnictwa:
W kursie może wziąć udział osoba, która odbyła uprzednio szkolenie na poziomie BRAVO lub prezentuje opisany w nim poziom umiejętności.

Co zabrać na kurs:
– Wygodny strój (adekwatny do warunków atmosferycznych) – najlepiej taki, który używamy na strzelnicy lub gdy nosimy przy sobie broń;
Dla uczestników bez własnej broni:
– Spodnie z szerokimi szlufkami, w których zmieści się pas taktyczny.
Dla uczestników z własną bronią:
– Karabinek;
– Pas główny z podwójną ładownicą;
– Pas jednopunktowy/dwupunktowy
– Dwa magazynki;
– Ochronniki słuchu;
– Ochronniki wzroku.
– 150 szt. amunicji;
– Legitymacja posiadacza broni.

Poniżej przedstawiamy terminy najbliższych kursów:

RODZAJ KURSUTERMIN KURSUILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC
Pistolet Alfa 8.06.20245
Karabin Alfa15.06.20245
Pistolet Beta22.06.20245

Zajęcia prowadzimy na strzelnicach w Krakowie oraz w Limanowej:

W sprawie zapytań i zapisów prosimy o użycie poniższego formularza:

Scroll to Top